Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme https://www.adenbahcesi.com internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile 19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No:4/7 Kadıköy/İstanbul adresinde (email:info@adenbahcesi.com) bulunan satıcı firma Borlu Tarım İşletmeleri A.Ş. (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


MADDE 2- KONU 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://www.adenbahcesi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 


MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER
3.1- ALICI, https://www.adenbahcesi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
3.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
3.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
3.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 
3.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
3.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 
3.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

MADDE 4- CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.


MADDE 5- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan, son kullanım tarihi geçen iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. https://www.adenbahcesi.com adresinden verilen siparişlerde, ürün fiyat ve stok durumundan kaynaklanan hatalı olmasından dolayı, bilgisi verilerek sipariş iptalini / iadesini etme hakkını saklı tutar.
 
MADDE 6- CAYMA HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN

a)Faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürünün/lerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
b)Orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları bozulmamış olmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş, kutusu açılmış, 1 defa bile olsa kullanılmış, orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir alıcı tarafından satın alınmayacak ürünlerin iadesi Satıcı tarafından kabul edilmeyecektir. 
c)SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade edecek ve ürünü/leri iade alacaktır.
d)ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/lerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir. İade gönderimi sırasında kargo firmalarından ya da iade işlemini gerçekleştiren Alıcıdan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Alıcı ya aittir. Böyle bir durumda Satıcı ürünleri iade almak ve bedeli geri ödemek zorunda değildir.
e)Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
f)Alıcı ürünle ilgili bozukluk, memnuniyetsizlik gibi durumlarda ürün faturası ve ekte bildirilen iade formunu ibraz etmek zorundadır. İade formu doldurulmamış, faturası beyan edilmemiş alıcı tarafından iade edilmiş ürünlerin iadesi satıcı tarafından kabul edilmeyecektir.
Faturası ibraz edilmiş, iade formu doldurulmuş ve iade edilmiş bozuk ve şikayet konusu ürünler Satıcı tarafından 1 hafta süre içinde değerlendirilecek ve alıcı haklı bulunulursa kendisi ile iletişime geçilecek ve 10 gün içinde para iadesi Satıcı tarafından ödenecektir.
Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün bozuk yada ambalajı tahrip edilmemiş ise Satıcı deposuna ulaştığı andan itibaren 10 on gün içeresinde ürün bedeli Alıcıya iade edilecektir.
Satıcı üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, kullanılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir. Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME 

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Satıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

Test

Form Gönderimi

Tamam